PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 
     

Bil.

Perkara

 

1

Urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan dalam tempoh 14 hari

 

2

Pengemaskinian Buku Rekod Perkhidmatan warga jabatan sepanjang masa jika terdapat perubahan

 
   

3

Memproses dan meresit terimaan bayaran sewaan/lesen minuman keras dalam tempoh 10 minit

 
   
     

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

 
     

Bil.

Perkara

 

1

Menyediakan baucar bayaran elaun JKKK dan elaun ketua kampung dalam tempoh 14 hari dari tarikh tuntutan

 
 
     

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH (UNIT HASIL)

 
     

Bil.

Perkara

 

1

Memastikan bil cukai tanah dapat dicetak dalam masa tidak melebihi 3 minit bagi setiap satu hakmilik sekiranya tiada sebarang masalah pada hakmilik tersebut

 
 

2

Memastikan terimaan dapat dibuat dan diresitkan dalam masa tidak melebihi 5 minit bagi setiap satu hakmilik

 
 

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH (UNIT PENDAFTARAN)

 
     

Bil.

Perkara

 

1

Memastikan semua perserahan urusniaga dan bukan urusniaga di daftarkan dalam tempoh satu (1) hari

 
 

2

Permohonan kebenaran pindahmilik/gadaian/pajakan :

 

i) Kelulusan PTD diselesaikan dalam masa 14 hari

 

ii) Kelulusan MMK diselesaikan dalam masa 4 bulan

 
     

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH (UNIT PENGUATKUASAAN)

 
     

Bil.

Perkara

 

1

Aduan awam diselesaikan dalam masa 14 hari bekerja

 

2

Sebarang pelanggaran syarat dikenalpasti dan diselesaikan dalam tempoh 3 bulan

 
     

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH (UNIT PEMBANGUNAN TANAH)

 
     

Bil.

Perkara

 

1

Memproses permohonan pembangunan tanah dalam tempoh 3 bulan

 

2

Memproses permohonan Bicara Kuasa Tanah Adat Seksyen 10 Enakmen Pemegang Tanah Adat dalam tempoh 3 bulan

 
 

3

Pengambilan Tanah di bawah Seksyen 3(a), 3(b) APT 1960 diselesaikan dalam tempoh 12 bulan

 
 
     

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH (UNIT PELUPUSAN TANAH)

 
     

Bil.

Perkara

 

1

Permohonan Tanah diselesaikan dalam masa 4 bulan

 

2

Perizaban Tanah bagi :

 
 

i) Kelulusan PTD diselesaikan dalam masa 14 hari

 
 

ii) Kelulusan MMK diselesaikan dalam masa 3 bulan

 

3

Permohonan Permit di peringkat JKTD diselesaikan dalam tempoh 3 bulan

 

Disclaimer

Negeri Sembilan State Government shall not be liable for any loss or damage caused by the user information obtained from this site.

Best viewed Mozilla Firefox version 43.0 above and minimum resolution 1024 x 768.

Privacy Policy | Security Policy | FAQ | Sitemap

Contact Us

Secretary State Office of Negeri Sembilan,
Level 5, Block A, Wisma Negeri,
Jalan Dato' Abdul Malek, 70503 Seremban,
Negeri Sembilan. Tel : 606-765 9900
Faks : 606-761 7386
E-mel: korporatsukns[at]ns[dot]gov[dot]my
 
4107863
 Tarikh Akhir Dikemaskini : Wednesday - 01 February 2023.