Gerobok Rezekii web
 

Seremban, 13 Januari 2021 (Korporat SUKNS) — Pejabat Setiausaha Kerajaan Ne­geri Sembilan buat julung kali me­nyediakan sudut bantuan makanan Gerobok Reze­ki, khas untuk penjawat awam yang bekerja di Wisma Negeri.

Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato’ Seri Aminuddin Harun berkata, Gerobok Rezeki yang di­letakkan di Laman Infor­masi Wisma Negeri tersebut merupakan satu sudut mengumpul bantuan ba­rangan makanan asas bagi keperluan penjawat awam yang kurang berkemampu­an atau memerlukan ban­tuan. Penjawat awam boleh meng­ambil makanan di Gerobok Rezeki itu sekadar diperlukan agar lebih ramai individu atau keluarga terjejas da­pat menikrriati inisiatif.

"Saya juga berharap inisiatif ini dapat diperlu­askan ke semua jabatan di Negeri Sembilan agar mana-mana penjawat awam yang memerlukan dapat dibantu," katanya selepas merasmikan Mesyuarat Perhimpunan Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembi­lan secara maya dan Pe­lancaran Gerobok Rezeki di Wisma Negeri.

Hadir sama Speaker Dewan Undangan Negeri (DUN) Negeri Sembilan Dato’ Zulkefly Mohd Omar, Setiausa­ha Kerajaan Negeri, Da­to’ Dr Razali Abdul Ma­lik dan  Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan.

Sementara itu, Ami­nuddin dalam ucapannya berkata, keseimbangan pembangunan antara se­mua daerah amat penting. Beliau berkata, pen­jawat awam di negeri ini wajar menjadi duta, mata dan telinga untuk me­nyampaikan dasar pemba­ngunan kerajaan negeri yang perlu diketahui oleh rakyat.

"Di Negeri Sembilan contohnya, sektor perin­dustrian kita tumpukan di Seremban dan Port Dick­son iaitu di Lembah Wa­wasan Malaysia 2.0 (MVV 2.0).

"Di Jelebu, kita ba­ngunkan sektor biodiver­siti. Kerajaan negeri juga tidak melupakan Rembau, Tampin, Jempol dan Ku­ala Pilah yang mahu diba­ngunkan wilayah agropo­lis iaitu jadikan sebagai kawasan 'Dapur Lembah Klang”.

Sumber : Portal Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan

Disclaimer

Negeri Sembilan State Government shall not be liable for any loss or damage caused by the user information obtained from this site.

Best viewed Mozilla Firefox version 43.0 above and minimum resolution 1024 x 768.

Privacy Policy | Security Policy | FAQ | Sitemap

Contact Us

Secretary State Office of Negeri Sembilan,
Level 5, Block A, Wisma Negeri,
Jalan Dato' Abdul Malek, 70503 Seremban,
Negeri Sembilan. Tel : 606-765 9900
Faks : 606-761 7386
E-mel: korporatsukns[at]ns[dot]gov[dot]my
 
3108157
 Tarikh Akhir Dikemaskini : Tuesday - 14 September 2021.