PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 1. Memastikan urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan dalam tempoh 14 hari.
 2. Memastikan aduan pelanggan diselesaikan dalam tempoh kurang daripada 14 hari.
 3. Memastikan pemberian taraf berpencen dihantar kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, SUKNS dalam tempoh 7 hari selepas genap 3 tahun perkhidmatan.
 4. Memastikan rekod cuti rehat dikemaskini secara dalam talian di tahap 100%.
 5. Memastikan barangan stor dapat dibekalkan dalam tempoh 5 hari.

 

UNIT PELUPUSAN TANAH

 1. Memproses semua Permohonan Pemberimilikan Di Bawah Seksyen 78 Kanun Tanah Negara 1965 / Permohonan Perizaban Di Bawah Seksyen 26 Kanun Tanah Negara 1965 / Permohonan Pajakan Tanah Rizab Di Bawah Seksyen 63 Kanun Tanah Negara 1965 yang lengkap mengikut aktiviti dalam tempoh 12 bulan.
 1. Memproses semua Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Seksyen 65 Kanun Tanah Negara 1965 yang lengkap dalam tempoh 9 bulan.
 1. Memproses semua Permohonan Permit Bahan Batuan Di Bawah Seksyen 69 Dan 70 Kanun Tanah Negara 1965 Bagi Tanah Merah / Rumput yang lengkap dalam tempoh 3 bulan.
 1. Memproses semua Permohonan Permit Bahan Batuan Di Bawah Seksyen 69 Dan 70 Kanun Tanah Negara 1965 Bagi Pasir Sungai yang lengkap dalam tempoh 12 bulan.

 

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

 1. Memproses Permohonan Serahbalik Dan Berimilik Semula Tanah Di Bawah Seksyen 204A Kanun Tanah Negara 1965 / Permohonan Serentak Pecah Sempadan Dan Tukar Syarat Tanah Di Bawah Seksyen 124A Kanun Tanah Negara 1965 yang lengkap mengikut aktiviti dalam tempoh 6 bulan.
 1. Memproses Permohonan Pecah Sempadan Di Bawah Seksyen 137 Kanun Tanah Negara 1965 / Permohonan Serahbalik Dan Pohon Semula Tanah Di Bawah Seksyen 197 dan 76 Kanun Tanah Negara 1965 yang lengkap mengikut aktiviti dalam tempoh 6 bulan.
 1. Memproses Permohonan Pecah Bahagian Tanah Di Bawah Seksyen 142 Kanun Tanah Negara 1965 / Permohonan Penyatuan Tanah Di Bawah Seksyen 148 Kanun Tanah Negara 1965 yang lengkap mengikut aktiviti dalam tempoh 6 bulan.
 1. Memproses Permohonan Tukar Syarat Tanah Di Bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara 1965 / Permohonan Pengambilan Tanah Dibawah Seksyen 3(1)(a) Akta Pengambilan Tanah 1960 yang lengkap mengikut dalam tempoh 6 bulan.

 

UNIT TEKNIKAL

 1. Menyediakan Laporan Tanah Ke Atas Setiap Permohonan Pelupusan Tanah Secara Pemberimilikan Dan Selain Dari Pemberimilikan / Permohonan Pembangunan Tanah Dan Selain Dari Pembangunan Tanah yang lengap mengikut aktiviti dalam tempoh 14 hari bekerja.
 1. Menyediakan Laporan Tanah Ke Atas Setiap Permohonan Ulasan Kebenaran Merancang / Pra-rundingan / Penyediaan Permintaan Ukur mengikut aktiviti dalam tempoh 14 hari bekerja.
 1. Menyediakan Laporan Tanah Ke Atas Setiap Permohonan Penyelesaian Permintaan Ukur yang lengkap dalam tempoh 7 hari bekerja.

 

UNIT PENDAFTARAN

 1. Memastikan semua perserahan didaftarkan dalam tempoh yang ditetapkan
  • Urusniaga didaftarkan dalam tempoh 1 hari
  • Bukan urusniaga didaftarkan dalam tempoh 7 hari
 1. Memastikan proses Permohonan Kebenaran Pindahmilik/Gadaian/Pajakan
  • Kelulusan PTD diselesaikan dalam tempoh 14 hari
  • Kelulusan MMK diselesaikan dalam 4 bulan
 1. Memastikan proses Permohonan Geran Hilang diselesaikan dalam tempoh 4 bulan.

UNIT HASIL

 1. Memastikan bil cukai tanah dapat dicetak dalam masa tidak melebihi 3 minit bagi setiap satu hakmilik sekiranya tiada sebarang masalah pada hakmilik tersebut.
 1. Memastikan terimaan dapat dibuat dan diresitkan dalam masa tidak melebihi 5 minit bagi setiap satu hakmilik

Disclaimer

Negeri Sembilan State Government shall not be liable for any loss or damage caused by the user information obtained from this site.

Best viewed Mozilla Firefox version 43.0 above and minimum resolution 1024 x 768.

Privacy Policy | Security Policy | FAQ | Sitemap

Contact Us

Secretary State Office of Negeri Sembilan,
Level 5, Block A, Wisma Negeri,
Jalan Dato' Abdul Malek, 70503 Seremban,
Negeri Sembilan. Tel : 606-765 9900
Faks : 606-761 7386
E-mel: korporatsukns[at]ns[dot]gov[dot]my
 
2872581
 Tarikh Akhir Dikemaskini : Thursday - 15 July 2021.